OPŁATA PRODUKTOWA
Jak jej uniknąć?
Podpisz z nami umowę

Od ponad 10 lat przejmujemy od przedsiębiorców obowiązki
związane z każdym rodzajem opakowania i produktu. Nasze organizacje świadczą
kompleksowe usługi dla podmiotów z każdej branży. Zaufało nam 50 tys.
klientów, od międzynarodowych korporacji po lokalne firmy. Przekaż nam swój
obowiązek – zajmiemy się odzyskiem i recyklingiem, a Ty unikniesz opłaty
produktowej.

Umowa od 1000 PLN rocznie i 0 PLN opłaty produktowej

Opłata produktowa – sprawdź, czy to też Twój obowiązek!

Zgodnie z obowiązującym prawem, każda firma, która wprowadza na rynek krajowy:

Opakowania i produkty w opakowaniach
Oleje smarowe
Opony
Baterie i akumulatory
Pojazdy – w tym autohandel

podlega pod szereg obowiązków środowiskowych. Jeżeli się z nich nie wywiąże, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty produktowej.

Czy opłata produktowa dotyczy tylko dużych firm?

Opłacie opakowaniowej podlegają przedsiębiorcy wprowadzający produkty w opakowaniach na polski rynek. Obowiązek uiszczania opłaty produktowej za opakowania mają więc wszystkie firmy i przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości:

 • pakują swoje produkty, 
 • sprowadzają produkty w opakowaniach zza granicy,
 • zlecają pakowanie swoich produktów innemu podmiotowi.

Opłata produktowa za opakowania

Obowiązek wnoszenia opłaty produktowej dotyczy zatem m.in.:

 • punktów gastronomicznych typu fast food, barów mlecznych, pizzerii itp., oferujących żywność w opakowaniach na wynos,
 • kawiarni sprzedających napoje na wynos w kubkach jednorazowego użytku,
 • producentów towarów, którzy dodatkowo pakują towar do transportu w folię stretch, kartony, opakowania foliowe lub na palety,
 • przedsiębiorców świadczących usługi konfekcjonowania,
 • importerów produktów w opakowaniach, którzy jako pierwsi wprowadzają produkt na rynek polski.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Opłata produktowa za samochody – autohandel i komisy

Oprócz wspomnianej tu opłaty produktowej za opakowania, przedsiębiorcy zobowiązani są również do uiszczania opłaty produktowej za baterie i akumulatory, oleje smarowe, opony i preparaty smarowe.

Z tego względu, obowiązek uiszczania opłaty produktowej obejmuje takżele też:

 • Przedsiębiorców prowadzących autohandel
 • Producentów lub importerów baterii i akumulatorów
 • Producentów lub importerów olei, opon i preparatów smarowych.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Wholesale rolex replica watch big dial

Przekaż obowiązki Interzero i zapomnij o opłacie produktowej

Jesteś producentem, dystrybutorem lub importerem?
Jeśli wprowadzasz produkty w opakowaniach na rynek krajowy, ustawowo zobowiązany jesteś do:

recyklingu powstałych odpadów opakowaniowych lub uiszczenia opłaty produktowej
prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
sporządzenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Wszystkie te obowiązki możesz realizować samodzielnie lub już teraz zlecić ich wykonanie Interzero Organizacji Odzysku Opakowań S.A. Wystarczy zawszeć umowę online: szybko, wygodnie i bezproblemowo

Podpisz umowę w 3 prostych krokach

Przekazując obowiązki środowiskowe Interzero nie płacisz opłaty produktowej i nie musisz składać corocznego sprawozdania. Zamień wysoką opłatę opakowaniową na niską, stałą opłatę roczną dla Interzero.

1

 

Krok 1. Oblicz koszt umowy.

Wpisz do naszego kalkulatora masę opakowań wprowadzonych na rynek w ostatnim roku kalendarzowym, aby poznać koszt przejęcia obowiązku recyklingu Twoich opakowań..

2

 

Krok 2. Zapoznaj się z umową. Uzupełnij dane firmy. Opłać.

Pobierz projekt umowy i zapoznaj się z jej treścią przed dokonaniem zapłaty.

3

Krok 3. Podpisz i odeślij umowę. Aktywacja konta Moje Interzero.

Odeślij do nas 2 egzemplarze podpisanej umowy. Umowę możesz podpisać:

1. Elektronicznym podpisem kwalifikowanym – wystarczy wysłać ją do nas e-mailem.
2. Odręcznie i przesłać pocztą na nasz adres. Po otrzymaniu oryginału, odeślemy Ci podpisany przez nas egzemplarz umowy oraz aktywujemy Twoje internetowe konto w Panelu Klienta Moje Interzero.

Co zyskujesz podpisując umowę z Interzero?

Przekazanie obowiązków środowiskowych Interzero pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze przeznaczane dotychczas na opłatę produktową oraz czas Twój i Twoich pracowników. Zyskasz też większą pewność i bezpieczeństwo w obliczu dynamicznych zmian prawa środowiskowego oraz spokój w przypadku ewentualnych kontroli w Twojej Firmie.

Dołącz do grona zadowolonych klientów i zyskaj:

Jeśli opłata produktowa to nowy obowiązek Twojej firmy – zacznij działać!

Kim jesteśmy?

Logo firmy Interzero

Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Pionierzy zrównoważonego rozwoju: jeśli chodzi o tworzenie obiegów zamkniętych produktów, materiałów czy logistyki, Interzero jest jednym z czołowych dostawców usług na rynku. Pracujemy z klientami z całej Europy, aby stworzyć inteligentne, kompleksowe rozwiązania i produkty. Skupiamy się na dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju spółki przynoszącego korzyści dla środowiska, gospodarki i całego społeczeństwa.

FAQ – przekazanie obowiązku Interzero

Czy opłata produktowa jest obowiązkiem Twojej firmy? Przekaż go Interzero! Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęstsze pytania o umowę przenoszącą obowiązek odzysku i recyklingu.

Domyślnie umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Umowa może zostać wypowiedziana do końca września każdego roku, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

W momencie, gdy płatność zostanie przeprocesowana i zarejestrowana, zajmiemy się wystawieniem faktury. Może to potrwać do kilku dni roboczych.

Moment otrzymania umowy zależy od sposobu podpisania dokumentu. Jeżeli podpis zostanie złożony w formie elektronicznej, czas oczekiwania wyniesie do kilku dni roboczych. W przypadku wyboru tradycyjnej metody i przesłania dwóch podpisanych egzemplarzy pocztą, czas oczekiwania wydłuży się o okres niezbędny do doręczenia przesyłek.

Aby podpisać umowę z INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań, oprócz numeru NIP firmy i własnych danych kontaktowych (nr tel, e-mail), należy przygotować dane dotyczące ilości wprowadzonych na rynek opakowań w roku bieżącym (całoroczna estymacja) oraz poprzedzającym (tylko jeżeli firma prowadziła już wtedy działalność w tym zakresie). Przykładowe dane poniżej:

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach do obrotu rynkowego w Polsce. Zgodnie z Art. 19 Ustawy o opakowaniach, prócz obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych, każdy z przedsiębiorców ma również obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska, lub w przypadku braku takiej możliwości, przeznaczenia 2% wartości netto zakupionych opakowań na ten cel.
Istnieje również możliwość przekazania tego obowiązku wyspecjalizowanemu podmiotowi, takiemu jak Interzeo.

FAQ – najczęstsze pytania o opłatę produktową w Polsce

Potrzebujesz więcej informacji o opłacie produktowej? Przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące opłaty produktowej za opakowania, opony, oleje smarowe, akumulatory i baterie.

Opłata produktowa to rodzaj podatku ekologicznego nakładanego na przedsiębiorców, którzy nie wywiązali się ze swoich obowiązków odzysku, recyklingu lub zbierania opakowań i wybranych produktów poużytkowych.
Opłata produktowa za opakowania bywa też potocznie nazywana opłatą opakowaniową.

Opłata produktowa jest jednym z elementów rozszerzonej odpowiedzialności producenta za wprowadzone opakowania i produkty. Przepisy ustanawiające opłatę produktową znajdują się głównie w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w ustawie o bateriach i akumulatorach oraz w ustawie o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie delegacji zawartych w tych ustawach.

Opłatą produktową objęte są:

 • wszystkie opakowania (jednostkowe, zbiorcze, transportowe) niezależnie od materiału, z którego je wykonano,
 • opony: nowe, używane i bieżnikowane,
 • oleje i preparaty smarowe,
 • baterie i akumulatory.

Opłatę produktową uiszczają tylko firmy, które wprowadziły w danym roku kalendarzowym na polski rynek opakowania lub produkty objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu, a jednocześnie nie zrealizowały minimalnych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z tych opakowań i produktów.

Tak. Opłaty produktowej można uniknąć na kilka sposobów:

 • przekazując obowiązek odzysku i recyklingu organizacji odzysku,
 • realizując samodzielnie swój obowiązek odzysku i recyklingu,
 • korzystając z pomocy de minimis (dotyczy przedsiębiorców, którzy w całym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu opakowania i produkty o sumarycznej masie nieprzekraczającej 1 MG).

Dokładna kwota oszczędności zależy od rodzaju i mas wprowadzonych opakowań i produktów. Jeśli chcesz sprawdzić, ile zaoszczędzi Twoja firma, przejdź do naszego kalkulatora.

Co warto wiedzieć o obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych, baterii i produktów poużytkowych?

Jest to Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.). Z jej treścią zapoznasz się klikając tutaj 

Jest to Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późn. zm.). Z jej treścią zapoznasz się klikając tutaj 

Jest to Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm.). Z jej treścią zapoznasz się klikając tutaj

Kontakt

umowyonline@interzero.pl

  Adres firmy

  Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

  ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

  KRS: 0000266658 | NIP: 521-340-99-80

  REGON: 140718909 | BDO: 000000172

  tel. 22 742 10 22
  biuro@interzero.pl
  umowyonline@interzero.pl
  interzero.pl