OPŁATA PRODUKTOWA

Jak jej uniknąć?
Podpisz z nami umowę

Przekaż nam swój obowiązek. Zaufało nam 9,5 tys. klientów. Od międzynarodowych korporacji po lokalne firmy. Dzięki dobrej współpracy, Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A., jest największym tego typu podmiotem w Polsce.

Umowa od 1000 PLN rocznie i 0 PLN opłaty produktowej

Każda firma, która wprowadza na rynek krajowy

Opakowania i produkty w opakowaniach
Oleje smarowe
Opony
Baterie i akumulatory
Pojazdy - w tym autohandel

podlega pod szereg obowiązków środowiskowych. Jeżeli się z nich nie wywiąże, zobowiązana jest do uiszczenia opłaty produktowej

Czy opłata produktowa dotyczy tylko dużych firm?

Opłacie produktowej podlegają wszystkie firmy i przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości, którzy:

 • pakują swoje produkty 
 • sprowadzają produkty w opakowaniach zza granicy
 • lub zlecają pakowanie swoich produktów innemu podmiotowi

Dodatkowo, oprócz kwestii opakowań, należy pamiętać o analogicznych obowiązkach w zakresie baterii, akumulatorów, olei smarowych, opon oraz preparatów smarowych.

Obowiązek opłaty produktowej dotyczy zatem m.in.:

 • Punktów gastronomicznych typu fast food, bary mleczne, pizzerie itp., oferujących żywność na wynos
 • Kawiarni sprzedających kawę, herbatę na wynos w papierowych kubkach
 • Producentów towarów, którzy dodatkowo pakują towar do transportu w folię stretch, kartony, opakowania foliowe, palety
 • Przedsiębiorców zajmujących się usługą konfekcjonowania
 • Importerów produktów w opakowaniach, którzy jako pierwsi wprowadzają produkt na rynek polski

ale też:

 • Przedsiębiorców prowadzących autohandel
 • Producentów lub importerów baterii i akumulatorów
 • Producentów lub importerów olei, opon i preparatów smarowych 

>> Link do podstawy prawnej znajdziesz tutaj

Wholesale rolex replica watch big dial

Jesteś producentem, dystrybutorem lub importerem?

czyli wprowadzasz produkty w opakowaniach na rynek krajowy, ustawowo zobowiązany jesteś do:
recyklingu powstałych odpadów opakowaniowych lub uiszczenia opłaty produktowej
prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych
sporządzenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi

Realizację tego obowiązku możesz wykonać samodzielnie lub już teraz zlecić INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań S.A zawierając szybko i wygodnie umowę online 
Podpisz umowę w 3 prostych krokach

1

 

Krok 1. Oblicz koszt umowy.

Wpisz masę opakowań wprowadzoną na rynek w ostatnim roku kalendarzowym do naszego kalkulatora, aby poznać koszt przejęcia obowiązku recyklingu Twoich opakowań.

2


Krok 2. Zapoznaj się z umową. Uzupełnij dane firmy. Opłać.

W kolejnym kroku będziesz mógł/mogła pobrać projekt umowy,
tak aby móc zapoznać się z treścią i warunkami przed dokonaniem zapłaty.

3Krok 3. Podpisz i odeślij umowę. Aktywacja konta Moje INTERZERO.


Ostatnim krokiem jest odesłanie do nas oryginału podpisanej umowy. Umowę możesz podpisać:

1. Elektronicznym podpisem kwalifikowanym – wystarczy wysłać ją do nas e-mailem.
2. Odręcznie i przesłać pocztą na nasz adres. Po otrzymaniu przez nas oryginału podpisanej umowy odeślemy Ci zwrotnie podpisaną umowę oraz aktywujemy Twoje internetowe konto w Panelu Klienta Moje INTERZERO.

Co zyskujesz, podpisując umowę z nami?

Jeśli opłata produktowa to nowy obowiązek Twojej firmy - zacznij działać!

Kim jesteśmy?

INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Pionierzy zrównoważonego rozwoju: jeśli chodzi o tworzenie obiegów zamkniętych produktów, materiałów czy logistyki, Interzero jest jednym z czołowych dostawców usług na rynku. Pracujemy z klientami z całej Europy, aby stworzyć inteligentne, kompleksowe rozwiązania i produkty. Skupiamy się na dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju spółki przynoszącego korzyści dla środowiska, gospodarki i całego społeczeństwa.

Co warto wiedzieć o obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych, baterii i produktów poużytkowych?

Zastanawiasz się, czy dotyczy również Twojej firmy? 

Dowiedz się wszystkiego o zobowiązaniach środowiskowych przedsiębiorców.

Jest to Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z późn. zm.). Z jej treścią zapoznasz się klikając tutaj 

Jest to Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. 2009 Nr 79 poz. 666 z późn. zm.). Z jej treścią zapoznasz się klikając tutaj 

Jest to Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 639 z późn. zm.). Z jej treścią zapoznasz się klikając tutaj

Aby podpisać umowę z INTERZERO Organizacja Odzysku Opakowań, oprócz numeru NIP firmy i własnych danych kontaktowych (nr tel, email), należy przygotować dane dotyczące ilości wprowadzonych na rynek opakowań w roku bieżącym (całoroczna estymacja) oraz poprzedzającym (tylko jeżeli firma prowadziła już wtedy działalność w tym zakresie). Przykładowe dane poniżej:

Domyślnie umowa zawierana jest na czas nieokreślony. 

Umowa może zostać wypowiedziana do końca września każdego roku, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego

W momencie, gdy płatność zostanie przeprocesowana i zarejestrowana, zajmiemy się wystawieniem faktury. Może to potrwać do kilku dni roboczych.

Moment otrzymania umowy zależy od metody jaką wybrali Państwo do podpisania dokumentu. Jeżeli podpis zostanie złożony w formie elektronicznej, czas oczekiwania na to kilka dni roboczych. W przypadku wyboru tradycyjnej metody i przesłania dwóch podpisanych egzemplarzy pocztą, czas oczekiwania należy powiększyć o długość przesyłki.

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach do obrotu rynkowego w Polsce. Zgodnie z Art. 19 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku, prócz obowiązku recyklingu odpadów opakowaniowych, każdy z przedsiębiorców ma również obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacjnych z zakresu ochrony środowiska, lub w przypadku braku takiej możliwości, przeznaczenia 2% wartości netto zakupionych opakowań na ten cel.

Istnieje również możliwość przekazania tego obowiązku wyspecjalizowanemu podmiotowi, takiemu jak INTERZERO.


Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

ul. Wiertnicza 165, 02-952 Warszawa

KRS: 0000266658 | NIP: 521-340-99-80

REGON: 140718909 | BDO: 000000172

tel. 22 742 10 22
biuro@interzero.pl
www.interzero.pl

Usługę dostarcza Interzero Organizacja Odzysku Opakowań S.A. 

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ „OPŁATA PRODUKTOWA”